Kuleana shuffleboard court
Play a relaxing game of shuffleboard surrounded by the beautiful tropical gardens of the Kuleana resort